Báo giá 1 số kiểu dáng túi giấy có sẵn

/ / cardvist

In Đông Dương gửi báo giá các loại túi giấy phổ thông hay sử dụng

Báo giá in túi giấy Krap, Couchue C cán mờ cán bóng, các loại kích thước túi nhỏ túi to, dây dù, dây giấy…

Báo giá túi với số lượng từ > 100 chiếc. Với số lượng nhiều vui lòng liên hệ để nhận được giá chính xác

Hot line: 0943.12.16.18

Bảng giá cập nhật 10/2017

Hình ảnh

Kích thước

(cm)

cao x ngang x hông

Mô tả Đơn giá
ITG01  26x35x14 Kraft 150 gsm,

Quai túi: dây vải

 5.200 đ/cái
 ITG02   30x42x16 Giấy Ivory 300 gsm

Quai túi: Dây vải

11.500 đ/cái
 ITG03   30x23x8.5 Giấy Kraft 220 gsm mặt trong trắng

Quai túi: Dây vải

4.000 đ/cái
ITG04   10x10x5 Giấy Kraft 220 gsm mặt trong trắng

Quai túi: Dây vải

1.800 đ/cái
 ITG05    32x21x14  Giấy Ivory 270 gsm cán mờ

Quai túi: Dây vải tròn

 9.500 đ/cái
 ITG06   15x15x5 Giấy Coucher 190 gsm cán mờ

Quai túi: dây vàng bóng

2.700 đ/cái
 ITG07   30x23x8.5 Giấy Kraft 220 gsm mặt trong trắng

Quai túi: Dây vải

 4.200 đ/cái
 ITG08  26x35x14 Giấy Kraft 300 gsm (dầy)

Quai túi: Dây vải

8.000 đ/cái
ITG09  26.5×11.5×9  Giấy Couches 200 gsm cán mờ

Quai túi: 1.2 cm ( dây vải)

3.500 đ/cái
ITG10   9x9x4.5 Giấy Couches 170 gsm cán mờ

Quai túi: Dây vàng bóng

1.800 đ/cái
ITG11   27x12x7  Giấy kraft 220 gsm mặt trong trắng

Không có cửa sổ

 3.200 đ/cái
 ITG12 27x12x7  Giấy kraft 220 gsm mặt trong trắng

cửa sổ

 4.200 đ/cái
ITG13  25x25x6.5 Giấy Kraft 170 gsm

Quai túi: Dây vải tròn

3.500 đ/cái
ITG14  32×21.5×7  Giấy Kraft 200 gsm

Quai túi: Giấy Kraft

3.500 đ/cái
 ITG15    17x12x7  Giấy Kraft 170 gsm

Quai túi: Dây xơ dừa hoặc dây vải

2.200 đ/cái
TOP
Contact Me on Zalo
Call Now Button