Báo giá in poster, áp phích, in decal

/ / cardvist

In Đông Dương trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá như sau:

Báo giá in poster, in áp phích sử dụng giấy Couches

Số lượng Giáy Couches 150gms

Bảng giá in poster áp phích 

A1 (63×84) A2 (42×63) A3 (29×42) Thời gian
50 2,250,000 1,450,000 1,050,000 1 ngày
100 2,725,000 1,613,000 1,150,000 2 ngày
200 3,050,000 1,738,000 1,230,000 3-5 ngày
300 3,375,000 ,1875,000 1,485,000 3-5 ngày
500 3,950,000 2,050,000 ,1,524,000 3-5 ngày

In decal, in poster hay in áp phích chọn loại giấy decal.

Số lượng Giáy decal dán

Bảng giá in poster áp phích 

A1 (63×84) A2 (42×63) A3 (29×42) Thời gian
50 2,250,000 1,450,000 900,000 1 ngày
100 2,725,000 1,613,000 1,500,000 2 ngày
200 3,050,000 1,738,000 2,000,000 3-5 ngày
300 3,375,000 ,1875,000 2,700,000 3-5 ngày
500 3,950,000 2,050,000 ,3,750,000 3-5 ngày
TOP
Contact Me on Zalo
Call Now Button