Bảng giá in tem vỡ, tem bảo hành

/ / báo giá, in ấn

In Đông Dương trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng giá in tem vỡ, tem bảo hành sản phẩm.

Dịch vụ giao hàng, thiết kế được hoàn toàn miễn phí, đặc biệt giao hàng trong vòng 24h kể từ khi chốt đơn hàng

Liên hệ đặt in: Hotline – 0943.12.16.18

Tem hình chữ nhật

(kích thước centimet cm)

 Số lượng  1×1.5  1×2  1×2.5  1×3  1.5×3  2×3  2×4  2×5  3×5  THỜI GIAN
 1.000 150 đ/c  180 đ/c  200 đ/c  220 đ/c  300 đ/c  350 đ/c  400 đ/c  550 đ/c  650 đ/c 24h 
 2.000 125  đ/c 150  đ/c  180 đ/c  200 đ/c  250 đ/c 300  đ/c 350  đ/c 400  đ/c 500  đ/c 24h 
5.000 100 đ/c  110  đ/c  120 đ/c  150 đ/c  200 đ/c  240 đ/c 250  đ/c 300  đ/c 450 đ/c 24h 
10.000 80  đ/c 90  đ/c  100 đ/c  110 đ/c  150 đ/c 180  đ/c 200  đ/c 250  đ/c 400 đ/c 24h 
 20.000 70  đ/c 80  đ/c  90 đ/c  100 đ/c  140 đ/c 160  đ/c 180  đ/c 230 đ/c  350 đ/c 48h 
 50.000 55 đ/c  60 đ/c  75 đ/c  80 đ/c  110 đ/c 130  đ/c 140 đ/c  180  đ/c 260 đ/c 72h 

Liên hệ đặt in: Hotline – 0943.12.16.18

Tem hình Elip

(kích thước centimet cm)

 Số lượng 0.8×1.3  1×1.5  1.2×1.8 1×2 1.5×2  1.5×2.5 1.5×3  2×3.5 2×4  THỜI GIAN
 1.000 200 đ/c 200 đ/c 300 đ/c 300 đ/c 450 đ/c 500 đ/c 550 đ/c 600 đ/c 700 đ/c 24h 
 2.000 150 đ/c 150 đ/c 200 đ/c 200 đ/c 300 đ/c 350 đ/c 400 đ/c 450 đ/c 500 đ/c 24h 
5.000 100 đ/c 110 đ/c 120 đ/c 150 đ/c 220 đ/c 250 đ/c 300 đ/c 350 đ/c 400 đ/c 24h 
10.000 80 đ/c 90 đ/c 100 đ/c 120 đ/c 200 đ/c 230 đ/c 280 đ/c 310 đ/c 360 đ/c 48h 
 20.000 75 đ/c 75 đ/c 90 đ/c 100 đ/c 170 đ/c 190 đ/c 240 đ/c 270 đ/c 310 đ/c 48h 
 50.000 65 đ/c 65 đ/c 75 đ/c 80 đ/c 120 đ/c 140 đ/c 160 đ/c 200 đ/c 220 đ/c 96h

Liên hệ đặt in: Hotline – 0943.12.16.18

Tem hình tròn

(Kích thước centimet cm)

Số lượng D 0.8 cm D 1 cm D 1.2 cm D 1.5 cm D 2 cm D 2.2 cm Thời gian
1.000 200 đ/c 200 đ/c 250 đ/c 300 đ/c 350 đ/c 400 đ/c 24h
2.000 150 đ/c 150 đ/c 180 đ/c 250 đ/c 300 đ/c 350 đ/c 24h
5.000 100 đ/c 110 đ/c 120 đ/c 150 đ/c 200 đ/c 250 đ/c 48h
10.000 80 đ/c 90 đ/c 100 đ/c 120 đ/c 150 đ/c 200 đ/c 72h
20.000 70 đ/c 75 đ/c 90 đ/c 100 đ/c 140 đ/c 180 đ/c 72h
50.000 60 đ/c 65 đ/c 75 đ/c 80 đ/c 110 đ/c 140 đ/c 96h

Liên hệ đặt in: Hotline – 0943.12.16.18

TOP
Contact Me on Zalo
Call Now Button